Hvad er en familieplejekonsulent?

12 august 2020 Astrid Pedersen

En familieplejekonsulent er en person som forestår kontakten til såvel den anbragte barn som til de mennesker som fungerer som barnets plejefamilie. En familieplejekonsulents fremmeste opgave er således at sikre de optimale rammer for såvel de børn, som er anbragt i familiepleje, som for de mennesker som skal varetage barnets ve og vel al den stund det er anbragt. Samtidig arbejder en familieplejekonsulent med at finde egnede pleje familier og opholds steder lige som hun fører tilsyn med disse faciliteter.

Det er op til en familieplejekonsulent at vurdere om der er brug for ekstra hjælp og støtte til barnet eller til de mennesker som omgiver det i vanskelige perioder. En familieplejekonsulent forestår kontakten til barnet og til barnets plejeforældre hvor en sagsbehandler tager sig af kontakten til barnets biologiske forældre. På den måde vil der altid være to mennesker om at varetage barnets interesser og sørge for at plejefamilien lever op til de krav som stilles til en sådan.

Det er nemlig ikke altid lige let at skulle fungere som familie for et barn som måske har været meget igennem. Derfor er det vigtigt at kunne foretage en retvisende og nøgtern vurdering af familiens egnethed, således at barnet ikke skal udsættes for endnu en nedslående oplevelse. Og heri ligger familieplejekonsulentens styrke.

Hvor finder jeg en dygtig familieplejekonsulent i Hundested?

Er du på udkig efter en dygtig og erfaren familieplejekonsulent i Nordsjælland, nærmere betegnet Hundested, kan du med fordel tjekke Lola Dokkedal. Lola Dokkedal er Børne og Familieplejekonsulent og indehaver af virksomheden BUFA. Lola Dokkedal har siden 2013 hjulpet vanskeligt stillede børn og familier frem til bæredygtige og trygge løsninger.

Med familieplejekonsulent Lola Dokkedal på din side kan du være sikker på at barnet får de tryggeste rammer vurderet ud fra et fagligt stærkt synspunkt. Du kan læse mere om familieplejekonsulent Lola Dokkedal på https://www.loladokkedal.dk/